شرح وظايف کارگروه مهندسی مسکن:

– تنظيم روابط سازماني نظام مهندسي ساختمان استانها با دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي.
– نظارت بر برگزاري انتخابات و معرفي رئيس شوراي مركزي و هيت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان و همچنين سازمان نظام كارداني ساختمان استانها.
– بررسي و اعلام نظر نسبت به مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي پيشنهادي و تشكيل شوراي بررسي و تاييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي و ابلاغ مصوبات و پيگيري‌هاي لازم.
– بررسي و نظارت بر عملكرد هيات عمومي و شوراي مركزي و ارائه‌راهكار‌ها و توصيه‌هاي لازم در خصوص چگونگي ادامه كار سازمان‌هاي مزبور و در صورت لزوم ارائه پيشنهاد براي انحلال سازمان‌هايي كه در راستاي اهداف قانون قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عمل نمي‌نمايند و اصلاح خط‌مشي‌ها و ابلاغ دستور‌العمل‌هاي لازم براي بهبود عملكرد‌ها.
– انجام وظايف قانوني هيات مديره سازمانهاي مهندسي استانها در زمان تعطيل و يا انحلال به طور مستقيم و يا از طريق تفويض پاره‌اي اختيارات به واحد‌هاي استاني در ارتباط با اين امور.
– نظارت عاليه بر اقدامات واحد‌هاي استاني در زمينه عملكرد سازمان‌هاي مهندسي ساختمان استان‌ها، در مورد صدور مجوز و نحوه ارجاع امور كارشناسي به مهندسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
– نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و سازمان نظام كارداني‌استان‌ها.
– بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهادات شوراي مركزي مبني بر ايجاد دفاتر نمايندگي در ساير شهر‌هاي استان و يا در مراكز استانهاي مجاور كه در آنها سازمان نظام مهندسي تاسيس نشده باشد و ارائه آن جهت تصويب وزير راه و شهرسازي.
– تعيين حدود صلاحيت و نحوه صدور، تمديد و ارتقاء پايه مربوط به پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي، دفاتر مهندسي، اشخاص حقوقي(طراح، ناظر،مجري و …) اعم از مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان در هر رشته و هر صلاحيت.
– بررسي و صدور مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت براي اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني.
– همكاري و هماهنگي در مورد شناسايي، آموزش و صدور كارت مهارت فني كارگران با وزارت كار و امور اجتماعي.
– تدوين آيين نامه و دستور‌العمل‌هاي نظام صنفي كارهاي‌ساختماني به منظور سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در بخش مربوطه.
– تعيين ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در رشته‌هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و با تصويب وزير.
– بازنگري در قانون نظام مهندسي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن همچنين تهيه، تدوين و ابلاغ آيين نامه ها، دستوالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
– انجام خدمات كارشناسي مربوط به كميسيون تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي و تطبيق عناوين مدرك تحصيلي دانشگاهي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان آنها(كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها).
– همكاري با دفتر حقوقي در تهيه و تنظيم لايحه دفاعي براي دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و شركت در جلسات اداري.
– تنظيم روابط تشكل‌هاي حرفه‌اي با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف مندرج در قانون و حمايت و همكاري در جهت تقويت و توسعه آنها.
– بسترسازي به منظور ايجاد توسعه و جلب مشاركت تشكل‌هاي فني، حرفه‌اي، صنفي، مردمي، خيرين، موسسات خيريه، بنياد‌ها و نهاد‌هاي غير دولتي در بخش مسكن به ويژه انبوه سازان و نظارت بر تشكيل آنها.
– توسعه دامنه اجراي ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به كل كشور باهمكاري شهرداريها و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختماني، مهندسان، سازمانها و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.
– تهيه و ابلاغ آيين نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي‌شوند با همكاري آن معاونت.
– تهيه و تصويب ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و تعيين حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي در هر رشته و تخصص.
– پيشنهاد ابطال يا تعليق اعتبار پروانه اشتغال به كار اشخاصي كه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي توجه نمي‌كنند، حسب مورد.
– فراهم نمودن زمينه مطالعه و تحقيق براي توسعه و اعتلاي نظام مهندسي.
– نظارت، پيگيري وحصول اطمينان از اجراي سياست‌هاي اشتغال متخذه در بخش ساختمان و مسكن در مورد ” مجوز‌هايي كه به منظور تاسيس بنگا‌ه‌هاي كسب و كار جديد صادر مي‌شود” و همچنين ” قراردادهاي‌داخلي و خارجي” و ارائه نتايج مربوط به ميزان اشتغال زايي طرح‌ها در اين زمينه.
– مشاركت در فرآيند سياستگذاري وزارت متبوع، به منظور تعيين سياست‌ها و راهبرد‌هاي اشتغال در بخش ساختمان.
– پيگيري كليه امور مربوط به انبوه‌سازي مسكن و ساختمان.
– تشكيل كارگروه نظام پيشنهادات.
– تهيه و گردآوري آمار و اطلاعات بهنگام از سازندگان و سرمايه‌گذاران پروژه‌هاي انبوه مسكن.
– برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در پروژه‌هاي مسكن مهر و سازندگان‌انبوه مسكن و ساختمان.

درباره ی نویسنده

hamid

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *