هدف از اجراي دوره آموزش طرح معرفت تكميلي ، تحكيم مباني ديني و اعتقادي بسيجيان، افزايش آگاهي و شناخت آنها نسبت به اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي و ايجاد همگرايي در نگرش ها و ارتقاء سطح دانش و بينش و بصيرت در مواجهه منطقي با جريانات فكري و رويدادهاي سياسي مي باشد.
طول دوره و روش اجرادوره تكميلي طرح معرفت بسيجيان شامل 44 ساعت آموزش تئوري در موضوعات انديشه ديني، نهضت انتظار، حقوق اساسي، جريان شناسي، غرب شناسي، روش تحليل سياسي، بررسي رخدادهاي سياسي روز و مسائل حفاظتي و امنيتي مي باشد.
اين دوره نيز به صورت متوالي در مدت يك هفته يا غير متوالي در طول سال تحصيلي اجرا مي شود و روش اجراي آن به صورت حضوري است كه  در پايان دوره از شركت كنندگان آزمون به عمل مي آيد.

درباره ی نویسنده

hamid

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.