اقتصادی‌، شرایط تکنیکی و شرایط سیاسی اهمیت داده شود‌. یافته‌های مبتنی بر دیدگاههای حضرت امام (‌ره‌) نشان می‌دهد که بسیج دارای اهداف تربیتی‌، اخلاقی است‌، مهمترین شاخص در هدف تربیتی ایجاد روحیه دفاعی و استقامت در برابر دشمن است‌. مهمترین هدف دفاعی بسیجی‌، دفاع از اسلام است و عنصر وحدت و انسجام مهمترین شاخص در بسیج همه جانبه است و بالاخره شاخص شهادت طلبی بارزترین ویژگی بسیجی است‌.»
مقدمه
مهمترین عواملی که باعث تغییر جنگ‌، دگرگونی در شکل و ساخت سازمانهای نظامی‌، نحوه لشگر‌کشی و اهداف مورد نظر می‌شود‌، در درجه اول از درون عوامل تکنیکی اقتصادی پدید نیامده بلکه این تغییرات معلول “‌تحول در ساختارهای سیاسی” است‌.
انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای نظام نظری اسلام متکی به آحاد مردم است با تحول در ساختار سیاسی جامعه ارزشهایی مانند استقلال‌، آزادی و نیز «‌بسیج عمومی‌» را به ارمغان آورد‌.
حضور مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی‌، اجتماعی و دفاعی مؤید این مدعاست و اگر نبودند نیروهای بسیج در هشت سال دفاع مقدس در جبهه و نیز حمایتهای بی‌دریغ از رزمندگان در طول جنگ تحمیلی‌، آینده جنگ کاملاً نامعلوم و به طور قطع به ضرر ایران اسلامی تمام می‌شد‌.
آمادگی مردمی و به عبارتی بسیج عمومی در بعد دفاعی درکشور اسلامی ما بدین جهت اهمیت دارد که اساساً ایران نمی تواند با توجه به اصول و آرمانهای خود تنها به نیروهای نظامی متکی باشد‌، در غیر این صورت از یک طرف هزینه‌های سنگین به کشور تحمیل خواهد شد که خود مانع توسعه همه جانبه کشور در حال توسعه ما خواهد شد‌ و از طرف دیگر در شرایط بحرانی (‌اشغال نظامی‌، مقابله با اغتشاشات یا کشیده شدن جنگ به شهرها و محله ها و … ) از نیروهای نظامی و ا نتظامی به تنهایی کاری بر نخواهد آمد‌.
در ایران پس از انقلاب ضمن حفظ و استفاده از قانون اجباری نظام وظیفه، تکیه اصلی دفاع از انقلاب در صحنه‌های مختلف بر «‌داوطلبان‌» ‌مردمی بوده است‌.
برای این منظور مردم جهت پشتیبانی سازمان نظامی منظم‌، آموزش می بینند و سازماندهی می‌شوند و نیز سازمانهای مقاومت محلی و دفاعی غیر نظامی در زمان صلح در همه جای کشور تشکیل می‌شود‌.
به هرصورت بسیج به عنوان یک واقعیت اجتماعی در تغییر و تحولات اجتماعی‌، سیاسی‌، فرهنگی و نظامی در دو دهه اخیر ایران نقش موثری ایفا کرد‌. بنابراین شناخت ابعاد بسیج مردمی بویژه از نظر گاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره‌) که پایه گذار بسیج مستضعفین در ایران بودند بسیار حائز اهمیت است‌. از این رو محقق معتقد است که باید «‌بسیج مردمی‌» را به عنوان یک «‌مقوله اجتماعی‌» Social Category مورد توجه قرار داد‌، تا با انجام این تحقیق تصویر مناسبی از این واقعیت حاصل آید‌.
پژوهشگر با توجه به اهمیت جایگاه بسیج و ضرورت نقش‌آفرینی آن در نظام کشور به بررسی دیدگاه امام (ره‌)در این زمینه پرداخته است‌.افزون بر آن جایگاه واهمیت بسیج را از 4 بعد مورد بررسی قرار داده است‌:
1ـ از آنجایی که انقلاب اسلامی بر 3 پایه اسلام به عنوان ایدئولوژی حرکت‌، رهبری بعنوان راهنما و هدایتگر جریان انقلاب و مردم به عنوان پشتیبانان اصلی انقلاب مطرحند؛ لذا در تدوام و حفظ انقلاب اسلامی نیز یک سازمان منسجم و فراگیر مردمی می تواند نقش اساسی را در صحنه‌های مختلف ایفا کند‌.
2ـ بسیج زاییده انقلاب اسلامی است و در عین حال به عنوان نیروی حافظ انقلاب نقش ایفا می‌کند‌، و لذا یک رابطه متقابل بین انقلاب‌، تداوم انقلاب و بسیج وجود دارد که از یکدیگر تاثیر و تأثر می‌‌‌پذیرند‌.
3ـ هزینه‌های نظامی سرسام آور امروز به عنوان بزرگترین مشکل کشورها مطرح است که بخش عمده‌ای از بودجه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد‌. تکیه بر نیروهای مردمی و دفاع مردمی می‌تواند در کاهش ان موثر واقع شود‌.
4ـ هیچ ارتشی بدون پشتوانه مردم توان جنگیدن مطلوب را در صحنه‌های نبرد ندارد و تا کمک مردمی ضمیمه توان رزمی نشود پیروزی به دست نخواهد آمد‌.
پژوهشگر برای شناخت بسیج مردمی بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی (‌ره‌) با توجه به فرضیه اصلی تحقیق که بررسی و تحلیل بسیج مردمی از دیدگاه امام خمینی‌(ره‌) است از روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده کرده است.پژوهشگر جامعه‌آماری مورد نظر خود را بر اساس مطالعه 21 جلد صحیفه نور که حاوی سخنرانیها‌، پیامها و نامه‌های ایشان است‌،انتخاب کرده و اضافه بر آن‌، کتابهای کشف الاسرار و ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده است‌

درباره ی نویسنده

hamid

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.