آب و محیط زیست

کار گروه آب و محیط زیست

در این جلسه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹در دفتر چهارباغ برگزار گردید. موضوعات مورد بررسی ۱_مواردی که در اردوی گروه جهادی مهندسی شهید کلاهدوزان در روستاهای اسفرجان وهونجان شهرستان شهرضا مورد بررسی قرار گرفت که شامل قرق مراتع هر دوروستا و تامین علوفه هر دو روستا به روش هیروپنیک ۲_اداره منابع طبیعی در روستایی اسفرجان کلیه زمین ها جز زمینهای ملی برده لذا قرار مورد به آن اداره ارسال ومطلبه گری و احقاق حق مردم ارسال وپیگیری شود ۳_ مبحث گردشگری زرچشمه و طراحی آن ۴_شروع وجذب اهلی هر دو روستا برای تاسیس تعاونی اقتصاد پایه (اقتصاد مقاومتی ) دامپروری ۵_ایجاد اشتغال در هر دو روستا و تاسیس تعاونی زنان روستا ۶- کار آفرینی در منطقه شرق اصفهان در روستا ها بریسیون ونیسیان بررسی گردد ۷_ تأسیس تعاونی مردمی برای اشتغال در روستا اولین گام حرکت بسوی اشتغال پایدار است و در جهت مهاجرت می تواند معکوس کند که شهر به روستا باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *